Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Noutati
Anunt concurs


   
ANUNT

 

    Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, organizează concurs pentru promovare:
- în funcţia publică de conducere de şef birou la Biroul relaţii internaţionale din cadrul Direcţiei juridice şi coordonare autorităţi locale în zilele de 19 septembrie 2011, ora 10,00 - proba scrisă şi 21 septembrie 2011 ora 14,00 – interviul.
- în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul drumuri şi investiţii din cadrul Direcţiei dezvoltare în zilele de 20 septembrie 2011, ora 10,00 - proba scrisă şi 22 septembrie 2011 ora 14,00 – interviul.
    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare la sediul instituţiei şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
    Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Vrancea şi pe site-ul instituţiei www.cjvrancea.ro.
    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei Compartimentul resurse umane şi IT, camera 303 şi la telefon 0372372433.
____________________________________________________________________________

R O M Â N I A                                                                                         Se aprobă,
JUDEŢUL VRANCEA                                                                            PRESEDINTE,
CONSILIUL JUDETEAN                                                                   MARIAN OPRISAN
Direcţia juridică şi coordonare autorităţi localeBIBLIOGRAFIE
la concursul pentru promovarea în funcţia publică de conducere de şef birou la Biroul relaţii internaţionale din cadrul Direcţiei juridice şi coordonare autorităţi locale


1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, modificata si completata;
2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată;
3. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
5. Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
6. Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România;
7. H.G. nr.1256/2004 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala;
8. Legea 590/2003 privind Tratatele;
9. Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. OUG nr. 9/2010 privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia româneasca, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificările si completările ulterioare;
11. OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
12. ORDIN Nr. 2548 din 25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
13. OUG 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

DIRECTOR EXECUTIV,
HALICI NICUŞOR
____________________________________________________________________________
 
R O M Â N I A                                                                                          Se aprobă,
JUDEŢUL VRANCEA                                                                              PRESEDINTE,
CONSILIUL JUDETEAN                                                                    MARIAN OPRISAN
Direcţia dezvoltare

BIBLIOGRAFIE
la concursul pentru promovarea în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul drumuri şi investiţii din cadrul Direcţiei dezvoltare
 
1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, modificata si completata;
2. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată;
3. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
5. Legea nr. 10/18.01.2005 privind calitatea in construcţii;
6. Ordonanta nr. 43/28.08.1997privind regimul drumurilor, republicata;
7. H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiti si lucrari de interventii;
8. Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiti si lucrari de interventii”

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 
DIRECTOR EXECUTIV,
IULIAN MATACHE

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea in sedinta ordinara in data ...DETALII
 •  Au reînceput lucrările de consolidare și restaurare la Prefectura ...DETALII
 • Președintele Marian Oprișan a semnat ordinul de începere a lucrărilor ...DETALII
 • Focșănenii au putut admira vineri, 15 iunie, o caravană de mașini ...DETALII
Vezi toate stirile