Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale 2007-2013
Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale 2007-2013


                  ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEAHOTĂRÂREA Nr. 36
din 28 martie 2007

privind: aprobarea Strategiei judeţene - Dezvoltarea serviciilor
         sociale Vrancea în domeniul protecţiei şi promovării
               drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap
                                sau aflate în nevoie, perioada 2007 - 2013

Consiliul Judeţean Vrancea,
-analizand strategia propusa si vazind referatul Direcţiei Administraţie Publică şi Juridică, înregistrat la nr. 930/2007, pentru aprobarea Strategiei judeţene-Dezvoltarea serviciilor sociale Vrancea în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, perioada 2007-2013;
- văzând rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea;
- in baza prevederilor art.32 din Legea nr.47/2006 privind sistemul
naţional de asistenţă socială si ale art. 91 alin.5, lit.a), pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata
- în temeiul prevederilor art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicata.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Strategia judeţeană - Dezvoltarea serviciilor sociale Vrancea în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, perioada 2007-2013, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2. Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea sub coordonarea Secretarului judeţului Vrancea şi comunicate celor interesaţi de Secretarul judetului prin Direcţia Administraţie Publică si Juridică.


                                    Preşedinte,
                                Marian Oprişan
                                                                                  Contrasemnează
                                                                                Secretar al judetului,
                                                                                       Raluca DanAnexele 1, 2, 3  la Hotararea nr.36/2007
Dezvoltarea serviciilor sociale Vrancea în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, perioada 2007-2013

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Astăzi au demarat lucrările de canalizare în comunele Răstoaca, ...DETALII
 • Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data ...DETALII
 • Astăzi, la sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat un nou ...DETALII
 • Mulțumesc românilor pentru patriotism! Județul Vrancea a fost, pe ...DETALII
Vezi toate stirile