Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > Proiecte implementate
Proiecte implementate
PROIECTUL „Amenajarea ariei naturale de interes local ”Crâng Petrești” și îmbunătățirea infrastructurii de acces”
Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vînători, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, anunță finalizarea proiectului Amenajarea ariei naturale de interes local ”Crâng Petrești” și îmbunătățirea infrastructurii de acces, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenție 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”.

Contractul de finanţare a fost încheiat în data de 15.06.2015 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013 și Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vînători, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiari.
Obiectivul general al proiectului este valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice prin crearea și modernizarea infrastructurii de turism de utilitate publică din județul Vrancea.

Obiectivele specifice:
- Construirea unui circuit destinat traficului pietonal şi cu bicicleta în zona Focșani – Crângul Petreşti, pe o distanţă de 5,8 km, prin crearea de piste pentru biciclete şi trotuare ce vor fi folosite pentru practicarea sporturilor în aer liber;
- Amenajarea Crângului Petrești prin crearea de alei interioare, spații pentru promenadă, spații de odihnă şi observație;
- Dotarea infrastructurii nou create cu mobilier urban (coșuri de gunoi, împrejmuire etc);
- Dotarea Crângului Petrești cu echipamente pentru supraveghere în vederea creșterii siguranței turiștilor;
- Crearea și reabilitarea infrastructurii de utilități atât în Crâng, cât și de-a lungul căii de acces dinspre municipiul Focșani.
În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate:
- suprafața totală amenajată 480 500 mp;
- reabilitare DC 144 ce străbate Crângul Petrești, cu o lungime de 1.235,00 ml;
- construire parcări: 208 locuri;
- construire piste biciclete şi jogging: 6.500 ml;
- construire trotuare: 7.300 ml;
- centru de informare științifică: 1;
- construire alei interioare: 4.700 ml;
- construirea de grupuri sanitare;
- dotarea cu mobilier urban și sistem de supraveghere video a întregului perimetru amenajat;
- crearea a cinci locuri de muncă permanente – 1 administrator al Crângului Petrești și 4 angajați responsabili de salubritate și pază.
Grupul țintă: Populația locală şi turiștii din perimetrul județului Vrancea și al județelor învecinate.

Prin obiectivul propus şi prin rezultatele obținute în urma implementării, proiectul „Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces” contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenție 5.2. „Valorificarea resurselor naturale în scop turistic”. Investiția se constituie ca un nucleu pentru dezvoltarea turistică, a serviciilor şi revitalizarea economiei locale, una dintre implicațiile imediate ale implementării unui astfel de proiect fiind reprezentat de dezvoltarea serviciilor şi construcțiilor, creșterea siguranței turiștilor din zonă, elemente care în timp se va reflecta în creșterea calității şi standardului de viață pentru populația locală.
Durata proiectului a fost de 24 luni și 16 zile, începând cu 16 iunie 2015.
Valoarea totală a proiectului este de 21 228 419,25 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5 804 240,98 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 5 690 432,34 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5 256 252,36 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 434 179,98 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 113 808,64 lei. Contribuția solicitantului la valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 15 537 986,91 lei.
Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vînători, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea
Proiectul a fost finalizat la data de 30.06.2017, data de la care a intrat in perioada de sustenabilitate.


PROIECTUL „Înfiinţarea Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare”

Consiliul Judeţean Vrancea, în parteneriat cu Asociaţia Speranţa Andradei a implementat, în perioada 14.04.2015 - 30.04.2017, proiectul Înfiinţarea Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare. Centrul are ca obiectiv furnizarea de servicii de educaţie timpurie şi recuperare copiilor cu dizabilităţi din judeţ. Serviciul este înfiinţat de Asociaţia Speranţa Andradei, pentru un număr de 30 de copii cu tulburări de dezvoltare, cu vârste cuprinse între 0-7 ani din judeţul Vrancea, dintre care 5 ce provin din familii de etnie romă.

În cadrul proiectului au fost derulate activităţi care să faciliteze reinserţia familiilor cu copii cu tulburări de dezvoltare pe piaţa muncii, în special a celor de etnie romă, pentru echilibrarea vieţii profesionale cu cea privată. Astfel, în perioada februarie 2016 – aprilie 2016, au fost organizate workshop-uri care au vizat domeniile: parenting, orientare profesională, antreprenoriat, egalitate de gen, pentru un număr de 350 de beneficiari: părinți, educatori, asistenți sociali, profesori, etc.

De asemenea, în perioada decembrie 2016 - aprilie 2017, au fost executate lucrări de construcţii şi instalaţii, care au constat în renovarea spațiului de 598 mp în care se va desfășura activitatea noului centru, revizuirea instalației electrice, precum şi montarea liftului exterior. Centrul este dotat cu aparate aer condiționat, mobilier, aparatură electrocasnică si birotică, active circulante, pentru funcționarea acestuia în codiții optime.

Deoarece printre obiectivele proiectului se regăsește acela de conștientizare în ceea ce priveşte copiii cu nevoi speciale, asupra nevoilor lor specifice și orientarea acestora pe tot parcursul vieţii, cu componentă pe incluziunea copiilor proveniți din familiile de etnie romă, în data de 30.03.2017 a fost organizată o conferință de presă în scopul promovării principiului egalității de șanse.

Valoarea proiectului: 207 777,77 Euro (931 820,97 lei), sumă alocată prin programul “Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată”, Îmbunătăţirea echilibrului între viaţa profesională şi cea privată, MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014. Durata proiectului: 24 luni.
Proiectul a fost finalizat in 30.04.2017,
data de la care a intrat in perioada de sustenabilitate.


Vrancea County Council, in partnership with Andrada’s Hope Association opened a centre for children with disabilities through a grant of 207.777 euros. The centre provides early education and recovery services for 30 children aged from 0 to 7 years old, out of which 5 are Roma ethny.
The 598 sq. m space, where the centre operates, underwent electrical installation review and the installation of an external elevator. The centre is equipped with air conditioning, furniture, household appliances, office equipment and circulating assets for its operation in optimal conditions. The centre functions as a kindergarten with a schedule between 8 and 5 PM. Usually, in what concerns children with disabilities, the mother is the one who assumes the role of child care, at the expense of her professional life. The long-term kindergarten will give parents a chance to resume their professional life.
The promoter also held 4 workshops in order to raise awareness on the needs of children and families of children with disabilities, and on the opportunities that the centre offers regarding the reintegration of mothers on the labour market.
The promoter had deviations from the planning of activities due to the necessity of changing the budget, compared to the initial estimation, as a result of the elaboration of the general worksheet.


PROIECTUL „Înființare si dotare baze salvamont S+P+E in comuna Nistoresti si in comuna Paulesti si reabilitare baza salvamont Vila Rucar din Soveja, judetul Vrancea”
a fost depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

Proiectul „Infiintare si dotare baze salvamont S+P+E in comuna Nistoresti si in comuna Paulesti si reabilitare baza salvamont Vila Rucar din Soveja, judetul Vrancea” a fost finalizat în data de 31 octombrie 2016, data de la care a intrat în perioada de sustenabilitate.

PROIECTUL „CRESC în Vrancea! - Copiii remigraţi în Vrancea - educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”
Judeţul Vrancea, prin Consiliul Judeţean Vrancea a depus in dat de 17 martie 2014 în cadrul Programului Sinergii pentru viitor - Copii in situatii de risc, lansat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala in calitate de Operator de Program al RO 10 ,, Copii si tineri aflaţi in situaţii de risc si iniţiative locale si regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale si promovarea incluziunii sociale ’’, Program finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 proiectul „CRESC în Vrancea! - Copiii remigraţi în Vrancea - educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”.

Contractul de finanţare între Consiliul Judeţean Vrancea şi Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost încheiat în data de 13.02.2015 sub nr. 09/SC/13.02.2015/SEE, proiectul având valoarea de 1.902.702 lei ( din care, 85% reprezintă grant SEE şi 15% contribuţie publică).
Ulterior, a fost obținută finanțarea suplimentară PLUS, în urma căreia valoarea proiectului a fost majorată la 2.257.686.00 lei ( din care, 85% reprezintă grant SEE şi 15% contribuţie publică), iar perioada de implementare a fost prelungită până la data de 31.01.2017. După această dată, proiectul a intrat în perioada de sustenabilitate pentru o durată de 5 ani.
Proiectul a fost realizat in parteneriat cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educaţionala Vrancea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Elena Doamna” Focşani si Intercultural Iceland.

In cadrul acestui proiect au fost înfiinţate trei Centre de resurse pentru asistenta psiho-educatională a elevilor remigrati/aflaţi in abandon familial temporar. In urma analizei situaţiei educaţionale din judeţul Vrancea s-a constatat oportunitatea înfiinţării acestor centre in localităţile: Adjud, Marasesti si Focşani.

PROIECTUL „Tehnologia informaţiei şi comunicării pentru consiliere în carieră”
Proiectul, in valoare de 125.545 euro aprox. 564.952,5 lei a fost depus in data de 30 aprilie 2014 in cadrul Programului ERASMUS+.
Perioada de implementare a proiectului a fost 01.09.2014 – 31.08.2016, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea avand, în cadrul proiectului, calitatea de lider. Partenerii selectaţi in cadrul proiectului sunt: Consiliul Judeţean Vrancea, Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea, European Asociation for Career Guidance (Cipru), Com2go Ltd (Cipru), Izglitibas Inovaciju Parneses Centrs (Education Innovation Transfer Centre - Letonia).

Scopul Proiectului:
dezvoltarea instituţională a Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea prin schimbul de experienţă şi expertiză cu partenerii internaţionali şi dezvoltarea serviciilor de consiliere în carieră furnizate de instituţie.

Obiectivele
proiectului au vizat dezvoltarea unei platforme online pentru consilierea în carieră a elevilor; dezvoltarea unor resurse educaţionale deschise utilizate de consilierii şcolari în consilierea în carieră a elevilor din judeţ; dezvoltarea unor documente specifice activităţii de consiliere în carieră: ghid de consiliere în carieră, curriculum specific, metodologie de realizare a activităţilor de consiliere în carieră; dezvoltarea unor instrumente digitale de auto-evaluare pe care elevii le pot utiliza în activităţile de orientare şi consiliere în carieră si dezvoltarea resurselor umane ale tuturor instituţiilor partenere prin participarea la programe comune de formare.
Contractul de finantare a fost semnat in luna noiembrie 2014 si proiectul se afla in prezent în perioada de sustenabilitate.

PROIECTUL „ASPIR – Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din judeţul Vrancea”.
Proiectul a fost depus la data de 19 mai 2014 și a fost finantat 100% din fonduri norvegiene.
Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea în calitate de partener a depus în cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale" finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014, apelul COERENT, proiectul „ASPIR – Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din judeţul Vrancea”.

Obiectivele
proiectului au constat în elaborarea şi implementarea la nivel judeţean a unor măsuri coerente de combatere a inegalităţii, discriminării şi marginalizării populaţiei rome, prin colaborarea dintre autorităţile locale şi societatea civilă; stabilirea unor relaţii de parteneriat eficient între reprezentanţii autorităţilor locale, unităţilor şcolare, reprezentanţii serviciilor publice şi ONG-urilor, populaţiei rome, în special în cadrul unităţilor administrativ teritoriale în care procentul populaţiei rome este semnificativ; dezvoltarea competenţelor şi expertizei profesioniştilor implicaţi în domeniul incluziunii sociale prin programe de formare şi activităţi de tip reţea.

Locul de desfăşurare a proiectului a fost judeţul Vrancea, în special, municipiul Adjud, oraşul Mărăşeşti, comunele Slobozia Bradului, Tâmboieşti, Chiojdeni, Homocea, Ciorăşti, Sihlea, Pufeşti, Vulturu, Bordeşti, Răcoasa, Suraia, Tulnici, Măicăneşti.

Promotorul de proiect a fost Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea, Consiliul Judeţean Vrancea având, alături de un ONG din statele donatoare Intercultural Iceland, calitatea de partener.
Proiectul a fost finalizat în aprilie 2016, iar în prezent se află în perioada de sustenabilitate.

PROIECTUL “VRANCEA TURISTICA”

Proiectul ”Vrancea turistică”, implementat de Consiliul Judeţean Vrancea in perioada 17.02.2011 – 17.06.2013 si finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Obiectivul general al proiectului a fost creşterea importanţei turismului, ca factor ce stimulează dezvoltarea economică prin promovarea produselor turistice specifice zonei montane a judetului (resurse naturale şi antropice) din localităţile Boloteşti, Vidra, Valea Sării, Năruja, Paltin, Spulber, Vrîncioaia, Păuleşti, Nistoreşti, Nereju, Bîrseşti, Negrileşti si Tulnici. Valoarea totală a proiectului a fost de 590 604,96 lei.
In perioada postimplementare, Consiliul Judetean Vrancea a menţinut activităţile de sustenabilitate a proiectului, reeditând materialele promoţionale, întreţinând site-ul creat în cadrul proiectului, postând banner-ul online pe site-uri de promovare turistică şi implicându-se anual în organizarea evenimentului din 21 mai de la Negrileşti.
Prin implementarea proiectului “Vrancea turistică” s-a trecut la un program complex de promovare care a crescut şi va continua sa crească vizibilitatea zonei montane a judeţului şi să atragă turişti in leagănul artei populare vrâncene.


În cadrul Programului „Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor” a fost depus şi finanţat proiectul „IDENTITATEA TA – O ŞANSĂ PENTRU DREPTURI EGALE”.
Proiectul în valoare totală de 26.153 Euro are ca scop integrarea socială a romilor din 7 localităţi ale judeţului Vrancea, prin soluţionarea problemei lipsei actelor de identitate şi de stare civilă şi prin determinarea implicării autorităţilor locale în rezolvarea problemelor de proprietate.
Grupul ţintă al proiectului este format din populaţia romă cu vârste cuprinse între 1–60 ani din localităţile Adjud, Mărăşeşti, Panciu, Homocea, Răcoasa, Tîmboieşti şi Vulturu. Proiectul se derulează în parteneriat cu Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, Asociaţia Rom pentru Rom Panciu şi consiliile locale din localităţile menţionate.

Consiliul Judeţean Vrancea a depus în cadrul proiectului-pilot „Destinaţii Europene de Excelenţă- turismul şi moştenirea locală intangibilă”, lansat de Comisia Europeană, proiectul „ŢARA VRANCEI-DESTINAŢIE DE EXCELENŢĂ EUROPEANĂ”.
Proiectul, realizat în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea şi ANTREC Sud-Est, are ca scop promovarea în plan european a valorilor culturii locale, a potenţialului turistic şi a elementelor de unicitate şi originalitate pe care turistul le poate descoperi în fiecare dintre localităţile cuprinse în această zonă: Vidra, Valea Sării, Năruja, Paltin, Spulber, Nereju, Vrâncioaia, Bârsesti, Negrileşti şi Tulnici.
În urma evaluării cererii de finanţare şi a verificărilor efectuate pe teren de reprezentanţii Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, proiectul Consiliului Judeţean Vrancea a câştigat locul trei din 36 de proiecte depuse şi din 15 destinaţii evaluate.
Ca atare, Ţara Vrancei, alături de Depresiunea Horezu şi Ţara Făgăraşului, va fi promovată şi recunoscută la nivel european ca „destinaţie europeană de excelenţa”, iar Consiliul Judeţean Vrancea va fi premiat la nivel naţional.
Promovarea în plan european va asigura atragerea de turişti şi investitori în zona vizată prin proiect şi dezvoltarea mai multor forme de turism (prin integrarea zonei propuse ca destinaţie de excelenţă într-un circuit turistic internaţional): ecoturism, turism cultural, uval, de afaceri, balnear, agroturism, turism ecumenic şi sportiv.

PROIECTUL „O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI” finanţat din fondurile alocate prin Programului PHARE 2005- “Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate” vizează asigurarea accesului la educaţie al tuturor copiilor şi tinerilor din judeţul Vrancea, indiferent de origine socială, etnică sau de apartenenţă şi se realizează în cadrul unui parteneriat lărgit din care face parte Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, Consiliul Judeţean Vrancea, autorităţile locale din Mărăşeşti, Măicăneşti, Homocea, Tâmboieşti, Chiojdeni şi Slobozia Bradului.
Prin implementarea acestui proiect se asigură respectarea principiului egalităţii de şanse pentru copiii romi de la Şcolile de Arte si Meserii din Homocea, Chiojdeni şi Măicăneşti, şcolile Tâmboieşti, Luncile, Slobozia Bradului, Cornetu, Mărăşeşti, Siretu, educaţia devenind principala pârghie de incluziune socială, emancipare individuală şi grijă pentru categoriile dezavantajate.

În parteneriat cu Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” a fost depus proiectul „reFORMAT EU-RO-CULT- formarea personalului din cultură în context regional şi european”.
În cadrul proiectului se vor realiza următoarele activităţi:
-organizarea unui set de module de formare pentru 20 de persoane din judeţele Tulcea şi Constanţa;
-realizarea unui ghid operaţional de practică culturală, cu distribuţie regională şi naţională;
-organizarea unui seminar regional cu tema „Politici culturale şi dezvoltare regională”.
Activităţile propuse a se realiza continuă un proiect derulat de Ateneul Popular în anul 2007, care a constat în formarea a 40 de persoane (operatori, decidenţi culturali, personal angajat din cadrul instituţiilor publice) din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi şi Vrancea în domeniul managementului proiectelor culturale.
Valoare totală a proiectului - 88.240 lei.


În baza protocolului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vrancea şi Provincia Potenza a fost depus şi finanţat de către Comisia Europeană, în cadrul Programului “Exerciţii de simulare în contextul mecanismului comunitar de protecţie civilă”, proiectul „SIMULARE DE CUTREMUR 2008- REACŢIE EFICIENTĂ ÎN STRÂMTOAREA MESSINA”.
Scopul proiectului este verificarea eficacităţii sistemului de răspuns a componentelor Serviciului de Protecţie Civilă în caz de cutremur, prin realizarea unor exerciţii de simulare in zona Strâmtorii Messina, organizarea unor activităţi de informare şi instruire în domeniul protecţiei civile şi a unui workshop de evaluare. Leader-ul de proiect este Prefectura Reggio Calabria, iar parteneri sunt Provincia Potenza (Regiunea Basilicata), Consiliul Judeţean Vrancea, Regiunea Calabria si localitatile Reggio Calabria, Villa San Giovani, Scilla, Bagnara Calabra, Palmi si Messina.
Valoare totală a proiectului este de 1 079 144 Euro, iar durata de realizare a activităţilor cuprinse în proiect este de 12 luni.

PROIECTUL < MINUNATA LUME A PASARILOR>
Proiectul a vizat realizarea de către elevi a unor lucrări de educaţie tehnologica şi plastică precum şi a unor căsuţe pentru păsări pe care să le amplaseze în copaci şi s-a realizat în cadrul unui parteneriat lărgit din care face parte Centrul Şcolar Elena Doamna, Consiliul Judeţean Vrancea, Muzeul Judeţean Vrancea şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Vrancea. Implementarea acestui proiect a avut ca scop formarea unei atitudini responsabile şi active pentru conservarea şi ocrotirea mediului înconjurător in vederea menţinerii echilibrului ecologic.
Grupul ţintă a fost constituit din elevi ai clasei a VII-a de la Centrul Şcolar Elena Doamna Focşani, elevi preşcolari şi şcolari de la alte şcoli din judeţ şi din ţară, cadre didactice, părinţi, membrii ai comunităţilor locale

PROIECTUL „ALCOOLUL DE LA OBIŞNUINŢA, LA ABUZ ŞI VIOLENŢĂ”.
In anul 2007, Consiliul Judeţean Vrancea a alocat fonduri din bugetul judeţului pentru finanţarea proiectelor ONG-urilor active din judeţ.
Astfel, Filiala de Cruce Roşie Vrancea a primit suma de 6.232 lei pentru implementarea proiectului „ALCOOLUL DE LA OBIŞNUINŢA, LA ABUZ ŞI VIOLENŢĂ”.
Scopul proiectului a fost prevenirea şi combaterea consumului de alcool şi conştientizarea impactului acestui fenomen asupra individului, familiei şi societăţii. În cadrul acestui proiect, managementul a fost asigurat de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi de Filiala de Cruce Roşie Vrancea. Consiliul Judeţean Vrancea, prin Direcţia de Relaţii Interne şi Internaţionale, a asigurat evaluarea proiectului şi a participat la activităţile organizate de leader-ul de proiect.

PROIECTUL „REFACEREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE LA GRADINIŢELE CÎMPINEANCA ŞI VULTURU”
Prin implementarea acestui proiect s-a avut în vedere reabilitarea a 180 mp clădire grădiniţa Cîmpineanca şi reconstrucţia grădiniţei din comuna Vulturu, prin lucrări derulate pe durata a 15 luni. S-a asigurat, astfel, reducerea efectelor inundaţiilor produse în localităţile vizate prin proiect, crearea unor condiţii optime pentru derularea activităţilor corespunzătoare nivelului preşcolar de învăţământ, îmbunătăţirea serviciilor pentru beneficiari şi a condiţiilor de lucru pentru cadrele didactice şi personalul care lucrează în cadrul celor două unităţi de învăţământ.
Grupul ţintă al proiectului a fost format din populaţia preşcolară cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani din comunele Cîmpineanca şi Vulturu
Valoarea totală a proiectului: 666.017,74 Euro

PROIECTUL - CONSOLIDARE ŞI REAMENAJARE CLĂDIRE VAMA VECHE
Prin implementarea acestui proiect s-a asigurat consolidarea, restaurarea şi păstrarea în patrimoniul istoric al judeţului a uneia dintre cele mai vechi construcţii din municipiul Focşani. S-a creat, astfel, premisele pentru dezvoltarea turismului cultural în judeţul Vrancea. Mai mult, muzeul a fost considerat un obiectiv de interes şi pentru elevi, cadre didactice de specialitate, istorici, întrucât în incinta localului se pot organiza cercuri pedagogice, lecţii deschise, conferinţe, simpozioane, întâlniri ale specialiştilor.
Grupul ţintă al proiectului a fost format din populaţia şcolară cu vârste cuprinse între 6-18 ani din judeţ şi din ţară, cadre didactice de specialitate, istorici, turişti iar valoarea totală a proiectului a fost de 341. 609 Euro.

PROIECTUL - CONSOLIDAREA ŞI REAMENAJAREA BIBLIOTECII PENTRU COPII ŞI TINERET FOCŞANI
Datorită degradării exterioare şi interioare a clădirii, biblioteca a fost închisă începând cu anul 2001, iar activitatea se desfăşura într-un spaţiu care nu oferea posibilitatea funcţionării acesteia la capacitatea normală şi nici condiţii de microclimat şi depozitare pentru conservarea colecţiilor. Aceasta în condiţiile în care Biblioteca pentru copii şi tineret deservea întreg segmentul de copii şcolarizaţi din municipiul Focşani. Prin proiectul implementat de Consiliul Judeţean Vrancea s-a asigurat modernizarea unui obiectiv de patrimoniu istoric şi cultural şi îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi lectură pentru toate categoriile de beneficiari.
Grupul tinţă al proiectului a fost format din populaţia preşcolară şi şcolară, copii defavorizaţi cu deficiente locomotorii, alte categorii de tineret din municipiul Focşani şi din judeţ.
Valoarea totală a proiectului: 677.525,59 Euro

PROIECTUL - REŢEA REGIONALĂ DE CENTRE DE INSTRUIRE PENTRU TINERII PROVENIŢI DIN INSTITUŢIILE DE OCROTIRE
Obiectivul general al proiectului a fost înfiinţarea şi dotarea unei reţele de centre judeţene de pregătire profesională, în vederea includerii sociale a tinerilor proveniţi din instituţiile de ocrotire.
Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din 150 de tineri (75 din judeţul Vrancea şi 75 din judeţul Galaţi) în vârstă de peste 18 ani, care proveneau din instituţii de ocrotire, erau absolvenţi ai unei forme de învăţământ şi se aflau în căutarea unui loc de muncă.
Valoarea totală a proiectului: 641.600 Euro

PROIECTUL - „EDUCAŢIA FACE DIFERENŢA”

Asociatia „Rom pentru Rom” din Panciu a implementat proiectul „EDUCAŢIA FACE DIFERENŢA”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vrancea, Primăria Panciu, Şcoala de Arte şi Meserii Panciu, Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, Direcţia de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Vrancea şi Asociaţia Non-guvernamentală IBO, Italia.
Scopul proiectului a fost de a dezvolta deprinderi comunicative şi comportamentale în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 6 si 15 ani din comunitatea romă, în vederea dobândirii unor abilitaţi fundamentale pentru educaţia acestora, de a creşte influenţa familiei în vederea înţelegerii importanţei educaţiei formale şi non-formale şi de a sensibiliza comunitatea locală din Panciu în încurajarea copiilor pentru dezvoltarea abilităţilor creative.
Proiectul, finantat de Consiliul Judetean Vrancea, s-a derulat pe o perioadă de 16 luni şi a constat în organizarea de activităţi educative în diferite domenii (teatru, lucru manual, desen, protecţia mediului înconjurător, etc.), campanii de informare despre importanţa educaţiei formale şi non-formale, evenimente publice şi spectacole pentru sensibilizarea comunităţii locale.
Valoarea totală a proiectului: 36 272,74 lei, contribuţia Consiliului Judeţean fiind de 14 000 lei pentru cei doi ani de implementare a proiectului, respectiv 2008 si 2009.

PROIECTUL - “DRUMUL PODGORIILOR VRÂNCENE”

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea a implementat în perioada 9 noiembrie 2012- 8 noiembrie 2013 proiectul “Drumul podgoriilor vrâncene”, cod SMIS 28794, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.
Contractul a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar. Organismul Intermediar pentru Turism este Direcţia Gestionare Fonduri pentru Turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea importanţei turismului ca factor de stimulare a dezvoltării economice în judeţul Vrancea şi în regiunea sud- est prin promovarea produselor turistice specifice zonei vitivinicole a judeţului.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
- creşterea atractivităţii zonei cultivate cu viţă de vie ca destinaţie turistică, prin localizarea spaţială a produselor turistice specifice;
- îmbunătăţirea promovării turistice specifice a celor 11 localităţi vitivinicole cuprinse în proiect prin utilizarea unor metode adaptate pieţei turistice;
- creşterea circulaţiei turistice, prin organizarea unor evenimente de promovare a meşteşugului tradiţional al producerii vinului.
În vederea atingerii obiectivelor proiectului au fost realizate următoarele activităţi:
- au fost montate 10 panouri de promovare a produsului turistic, pe care a fost imprimată o hartă turistică ce are marcate prin simboluri obiectivele turistice din zonele promovate;
- au fost organizate trei evenimente specifice pe durata a trei zile la Coteşti, Odobeşti, Panciu;
- 9 standuri amplasate la locurile de evaluare a evenimentelor
- a fost realizat şi difuzat la două posturi naţionale de televiziune un spot TV;
- a fost realizat un film de prezentare care a fost multiplicat în 3000 de DVD- uri;
- au fost concepute, editate si diseminate următoarele materiale promoţionale: 3 000 de pliante, 3 000 hărţi turistice, 100 albume de promovare, 100 de afişe, 8 bannere;
- 4 comunicate de presă publicate în mass-media pentru promovarea activităţilor proiectului şi a evenimentelor organizate;
-3 conferinţe de presă organizate pentru lansarea activităţilor şi pentru prezentarea manifestărilor de promovare a produsului specific;
- a fost realizat site-ul proiectului www.podgoriivrancene.ro
- au fost menţinute 6 locuri de munca in cadrul proiectului.
Prin implementarea proiectului s-a asigurat valorificarea din punct de vedere turistic a meşteşugului tradiţional al producerii vinului şi a principalelor atracţii turistice din localităţile: Panciu, Ţifeşti, Odobeşti, Jariştea, Boloteşti, Coteşti, Vîrteşcoiu, Cîrligele, Urecheşti, Tîmboieşti, Dumbrăveni cu impact asupra dezvoltării turismului uval, creării de locuri de muncă şi transformării localităţilor de pe traseul “Drumului podgoriilor vrâncene” în destinaţii preferate de turişti.
Valoarea totală a proiectului a fost de 617.249,59 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 468.098 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 423.020,16 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost de 31.034,90 iar cofinanţarea beneficiarului a fost de 14.042, 94 lei.

PROIECTUL - MODERNIZAREA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ “ELENA DOAMNA” FOCŞANI

PROIECTUL  REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 205R COTEŞTI – POIANA CRISTEI, km 21+700 – km 28+700

PROIECTUL -  REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 204E MĂRĂŞEŞTI-PANCIU km 24+200- 43+050

PROIECTUL - „DRUMUL DE GLORIE AL ARMATEI ROMÂNE ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL”

PROIECTUL - „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN JUDEŢUL VRANCEA”
 

                                                  
                                    
PROIECTUL - "Implementarea de solutii informatice integrate - registru agricol - la nivelul judetului Vrancea, zona Nord-Vest Cod SMIS - CSNR 48378-Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională''

"Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro"

Proiectul depus de Consiliul Judetean Vrancea a fost co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.
Valoarea totală a proiectului este de 5.501.233,71 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.391.209,04 lei.
Proiectul s-a implementat pe o durată de 21 de luni în localităţile: Birsesti, Negrilesti, Tulnici, Vrincioaia, Cimpuri, Soveja, Vizantea –Livezi, Nistoresti, Paulesti, Nereju, Spulber, Paltin, Naruja, Valea Sarii, Vidra.
Obiectivul proiectului constă în crearea unui ansamblu de componente hardware, software şi comunicaţii care să pună la dispoziţie servicii administrative prin mijloace electronice şi care să participe la fundamentarea deciziei manageriale în cadrul celor 15 UAT- uri partenere.

Portalul creat prin intermediul proiectului poate fi accesat la adresa:
www.portal-nordvest-vrancea.ro

                                      
PROIECTUL - “Implementarea de soluţii e-guvernare în zona de Sud a judeţului Vrancea Cod SMIS - CSNR 48385-Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională''

"Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro"

Proiectul depus de Consiliul Judetean Vrancea a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională. Proiectul a fost implementat în localităţile Gologanu, Milcovul, Coteşti, Urecheşti, Răstoaca, Dumbrăveni, Popeşti, Năneşti, Măicăneşti, Vulturu, Tătăranu, Gugeşti, Obrejiţa, Goleşti, Slobozia Ciorăşti, pe o durată de 20 luni.
In cadrul acestui proiect au fost predate si receptionate echipamentele necesare implementarii solutiilor e-guvernare in zona de sud a judetului Vrancea. Printre acestea se numara servere, multifunctionale, platforma de aplicatii si aplicatii registru agricol, registru rol nominal unic, aplicatii financiar-contabile si resurse umane, licenta server baza de date, sistem helpdesk, antivirus server si statii, tablete android, etc. De asemenea, au fost organizate cursuri de instruire pentru utilizarea aplicatiilor instalate.
Acestea vor contribui la obiectivul proiectului de a oferi un acces facil la serviciile administraţiei publice din judeţul Vrancea pentru cetăţeni şi organizaţii publice şi private prin implementarea şi punerea în funcţiune a unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, în cadrul celor 15 UAT-uri partenere. Valoarea totală a proiectului este de 6.458.000,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.328.840,00 lei.

Portalul creat prin intermediul proiectului poate fi accesat la adresa:
https://ra-sud.cjvrancea.ro:8443/public

                                
 
PROIECTUL - "Implementarea de solutii informatice integrate - registru agricol - la nivelul judetului Vrancea, zona Centru Cod SMIS - CSNR 48377

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională''

"Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro"


Proiectul depus de Consiliul Judetean Vrancea a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională. Proiectul s-a implementat în localităţile Garoafa, Gura Caliţei, Reghiu, Jariştea, Cîrligele, Poiana Cristei, Tîmboieşti, Boloteşti, Vîrteşcoiu, Suraia, Odobeşti, Broşteni, Mera, Vînători, Dumitreşti.
In cadrul acestui proiect au fost predate si receptionate echipamentele necesare implementarii solutiilor e-guvernare in zona centru a judetului Vrancea. Printre acestea se numara servere, multifunctionale, platforma de aplicatii si aplicatii registru agricol, registru rol nominal unic, aplicatii financiar-contabile si resurse umane, licenta server baza de date, antivirus server si statii, tablete android, etc.
În perioada aprilie - iunie 2015 a fost prevăzuta activitatea de instruire a beneficiarilor finali, care a fost realizată de prestatorul de servicii subcontractat, respectiv S.C. INSOFT Development & Consulting S.R.L.. Au fost organizate cursuri de instruire pentru utilizarea aplicatiilor instalate.
Acestea vor contribui la obiectivul proiectului de a oferi un acces facil la serviciile administraţiei publice din judeţul Vrancea pentru cetăţeni şi organizaţii publice şi private prin implementarea şi punerea în funcţiune a unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, în cadrul celor 15 UAT-uri partenere. Valoarea totală a proiectului este de 6.730.385,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.595.777,50 lei.

Portalul creat prin intermediul proiectului poate fi accesat la adresa:
www.portal-centru-vrancea.ro


 PROIECTUL - MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVA MIHALCENI

        In urma evaluării proiectelor depuse spre finanţare din fondurile alocate prin Axa Prioritara 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul de Intervenţie 3.4- „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”, la ADR Sud-Est, acest proiect a însumat cel mai mare punctaj.
          Valoarea totala a proiectului este de 2.187.310,14 lei din care: 1.820.764,52 lei reprezinta valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, adica 1.765.638,55 lei valoarea finantata din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si co-finantare de la bugetul national si 55.125,97 lei contributia Consiliului Judetean Vrancea la cheltuielile eligibile din proiect.
     Obiectivul principal al proiectului este imbunatatirea infrastructurii educationale, a structurilor de cazare si dotarii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni, in vederea asigurarii unui proces instructiv-educativ adaptat cerintelor specifice ale copiilor cu dizabilitati psihice si standardelor europene.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- modernizarea spatiilor de invatamant si a internatului scolar prin lucrari desfasurate pe durata a 12 luni;
- imbunatatirea eficientei energetice in unitatea de invatamant prin montarea unei centrale termice realizata in extinderea corpului de cladire C1;
- dotarea a 9 sali de clasa, 2 cabinete de terapie specifica, 2 ateliere de specialitate si a unei sali de sport cu echipamente IT, didactice si de pregătire profesionala.
- imbunatatirea calitaţii procesului de formare, recuperare si corectare a deficientelor a 65 de copii cu deficiente psihice.
Proiectul urmareste imbunatatirea infrastructurii educationale, a structurilor de cazare si dotarii Centrului pentru Educatie Incluziva Mihalceni, in vederea asigurarii unui proces instructiv-educativ adaptat cerintelor specifice ale copiilor cu dizabilitati psihice si standardelor europene prin lucrari de modernizare a spatiilor de invatamant si internatului, dotarea salilor de clasa, a cabinetelor specifice, atelierelor, salilor de sport.
Pentru imbunatatirea situatiei la Centrul scolar pentru educatie incluziva Mihalceni se are in vedere realizarea următoarelor tipuri de interventii:
-reparatii si modernizari finisaje interioare;
-construire sarpanta din lemn - tronson I;
-reparatii si modernizari finisaje exterioare;
-extinderi si reparatii instalatii electrice;
-refacere instalatii de apa calda;
-dotare cu echipamente didactice si IT a salilor de clasa;
Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni.
 


Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Astăzi au demarat lucrările de canalizare în comunele Răstoaca, ...DETALII
 • Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data ...DETALII
 • Astăzi, la sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat un nou ...DETALII
 • Mulțumesc românilor pentru patriotism! Județul Vrancea a fost, pe ...DETALII
Vezi toate stirile