Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > CARIERE
CARIERE

ANUNŢ concurs sau examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante - postat in 15.06.2018, ora 10.00

BIBLIOGRAFIE - funcții contractuale vacante de execuție de casier (1 post) și de referent (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE - funcție contractuala vacanta de execuție de inspector de specialitate debutant (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE - funcției contractuala vacanta de execuție de muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrarea zonei de agrement ”Crâng Petrești” din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE - funcții contractuale vacante de execuție de muncitor calificat IV (4 posturi) și muncitor necalificat I (1 post) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat

BIBLIOGRAFIE - funcții contractuale vacante de execuție cu normă întreagă de referent sportiv debutant (2 posturi) și pentru funcțiile contractuale vacante de execuție cu ½ normă de expert sportiv IA (2 posturi), expert sportiv I (2 posturi) și expert sportiv II (2 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
 
*
Centralizator rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de casier (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din Biroului administrarea patrimoniului public şi privat
*
Centralizator rezultate finale la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de referent sportiv și expert sportiv la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din Biroului administrarea patrimoniului public şi privat
*
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de casier (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat

*
Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III - instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

*
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv si referent sportiv la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat

*
Rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III - instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

*
Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de casier (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat din data de 11 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate I la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat din data de 11 mai 2018 (proba scrisă)

*
Rezultatul contestaţiei la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

*
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv gr.I (2 posturi -1/2 normă) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 14:00

Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de expert sportiv gr.IA (4 posturi -1/2 normă) la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 14:00

Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert sportiv gr.II la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 10:00

Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent sportiv gr.IV la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din 10 mai 2018, ora 10:00

*
ANUNT CONCURS SAU EXAMEN, organizat în data de 12 iunie 2018, ora 11:00 (proba scrisă)  pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici de execuție din cadrul Consiliului Judetean Vrancea

BIBLIOGRAFIE - Direcției arhitect șef și administrarea patrimoniului
BIBLIOGRAFIE - Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice
BIBLIOGRAFIE - Direcţiei economice şi informatizare
BIBLIOGRAFIE - Direcției tehnice și investiții
BIBLIOGRAFIE - Serviciului relații publice, contencios, monitorul oficial și arhivă
*
Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - electrician la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III - instalator la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II - fochist la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public şi privat din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV – lucrător finisor pentru construcţii la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei Economice şi informatizare din data de 9 mai 2018 (proba scrisă)
*
Rezultatul contestatiei formulate fata de rezultatul Selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea unor functii contractuale vacante de executie de casieri (3 posturi) la Compartimentul administrare bazin de ino didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public si privat - postat 8.05.2018, ora 14.00
*
Rezultat selectie dosare candidati inscrisi pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante la Compartimentul administrare bazin de inot didactic - postat in 4.05.2018, ora 14.00

*
Rezultat final concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana Duiliu Zamfirescu Vrancea - afisat 26.04.2017

*
Rezultatul finalizarii celei de a doua etape - sustinerea proiectului de management in cadrul interviului din data de 24.04.2018, Biblioteca Judeteana Duiliu Zamfirescu  - afisat 25.04.2018, ora 10.00
*
MODIFICARE anunț publicat în data de 19.03.2018 privind concursul de proiecte de management pentru BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

  *

Anunț rezultate prima etapă de analiză concurs proiecte de management Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea - afisat 19.04.2018
*
ANUNT CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante - postat in 17.04.2018


BIBLIOGRAFIE - casier la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE - inspector de specialitate la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE -muncitor calificat IV la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare
BIBLIOGRAFIE - muncitor calificat III, muncitor calificat II și muncitor calificat I, la Compartimentul administrare bazin de înot didactic din cadrul Biroului administrarea patrimoniului public și privat
BIBLIOGRAFIE - pt. funcțiile contractuale vacante de execuție cu normă întreagă de referent sportiv IV, expert sportiv IA, expert sportiv II și expert sportiv I, precum și pentru funcțiile contractuale vacante de execuție cu ½ normă de expert sportiv IA și expert sportiv I

MODEL CV EUROPEAN
FORMULAR DE INSCRIERE  
MODEL ADEVERINTA VECHIME

*

MODIFICARE anunț publicat în data de 19.03.2018 privind concursul de proiecte de management pentru BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

*
Anunt selectie dosare concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Judeteana ,,Duiliu Zamfirescu,, Vrancea -postat in 12.04.2018


ANUNȚ CONCURS
 Proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea
- Publicat în data de 19.03.2018 -

 
   Erată anunț concurs
1. Anunț concurs
2. Caiet de obiective 
3. Regulament concurs
4. Anexa 1 - Regulament de Organizare și Funcționare 
5. Anexa 2 - Statul de funcții
6. Anexa 3 - Bugetul de venituri și cheltuieli
7. Adeverință de vechime
8. Declarație de înscriere
9. Declarație pe propria răspundere - motive imputabile
10. Declarație pe propria răspundere - poliție politică
11. Declarație pe propria răspundere - renunțare post conducere 
 
*
 

Tabel nominal cu rezultatul selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcţiei contractuale de execuţie de muncitor necalificat I la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare, organizat în data de 1 februarie 2018 (proba scrisă) ora 10:00

*
ANUNȚ CONCURS - postat în 09.01.2018

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I la Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare - în data de 01 februarie 2018,  proba scrisă

Bibliografie - Compartimentul administrativ din cadrul Direcției economice și informatizare

Rezultatele  la proba scrisă a  concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare
 
Rezultatele  interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare
 
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat I  la Compartimentul administrativ din cadrul Direcţiei economice și informatizare
*
 
 
 
 
Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea in sedinta ordinara in data ...DETALII
 •  Au reînceput lucrările de consolidare și restaurare la Prefectura ...DETALII
 • Președintele Marian Oprișan a semnat ordinul de începere a lucrărilor ...DETALII
 • Focșănenii au putut admira vineri, 15 iunie, o caravană de mașini ...DETALII
Vezi toate stirile